Prevod naučnih tekstova u Beogradu

hram-svetog-save-beograd

Za svakodnevnu potrebe, od prevoda reči sa weba, utakmica vaterpolo reporezentacije, ili pak neke scene iz filma može nam pomoći neprevaziđeni Gugl translator.

Ali kad je u pitanju prevod naučnog teksta, to je već oblast koja zahteva bar dve stvari:

  • odlično poznavanje kako izvornog, tako i ciljnog jezika
  • osobu koja je veoma dobro informisana i odlično poznaje temu naučnog područja kome tekst pripada.

Naučni prevodioci su često obučeni lingvisti, specijalizovani u nekim naučnim oblastima kao što su medicina, biologija, hemija. Ponekad su to i sami naučnici koji su se dostigli visok stupanj znanja jezika i jezičkih pravila koji se odnose na prevođenje tekstova u oblasti njihovog delovanja. Saradnja između lingviste i naučnika/stručnjaka je uobičajena i neophodna pojava. U ovom članku ćemo preporučiti neke od najboljih prevodilačkih tehnika naučnih tekstova.

Budite jasni i sažeti

Napisati jasan i koncizan tekst je glavni cilj jezičkog stila samog procesa naučnog prevoda koji mora preneti tačno značenje izvornog teksta. Nejasne konstrukcije su karakteristika književnih tekstova i nikako ne smeju biti zastupljene u prevodu naučnog teksta. Ovo je najteži zadatak. Ponekad je zaista teško naći prave reči, pa dolazi do ponavljanja nekih fraza i rečenica u tekstu.

Sinonimi pojedinih reči su ponekad prilično nejasni i odgovaraju više književnom stilu prevoda. Izbegavanje ponavljanja može biti vrlo teško.

Zato prevodilac mora imati osnovno znanje iz određene naučne oblasti koja mu omogućava da se udobno oseća u moru terminologije, bez promene značenja teksta.

Pazite na greške u izvornom tekstu


Ono što se često dešava u radu naučnog prevodioca je da ispravlja sitne greške u izvornom tekstu. Naravno, ovo je logično jer su prevodioci ti koji će dokument najpažljivije pročitati. Uobičajene greške u naučnom radu su recimo: nedoslednost u navedenim ciframa u tablicama koje prate dijagrame kada se može dogoditi da cifre pokazuju sasvim drugačije realno stanje od dijagrama. U tom slučaju prevodilac bi trebalo da ispravi greške tako što će ih upisati u zagradama ili ih navesti u fusnotama.  Ako želite da sami pišete svoj rad topla preporuka su časovi engleskog jezika u Beogradu.

Igrajte se sa strukturom i značenjem

U nekim slučajevima kada se sintaktičke i leksičke karakteristike dvaju jezika razlikuju, potrebno je u potpunosti preraditi određene rečenice. U tom slučaju, prevodilac će imati zadatak da dosegne smisao  i značenje teksta. To su slučajevi kada je izazov netaknuti smisao rečenice. Jedna od najboljih tehnika u ovim slučajevima je parafraziranje, prenošenje značenja teksta ili odlomka, koristeći druge reči.

Poces prevod može da bude izvanredan poligon za razvoj kreativnosti.

Budite strastveni čitalac

Kako bi besprekorno preveo jedan naučni tekst, prevodilac mora biti obavešten i to što je više moguće. Čitanjem najnovijih knjiga i naučnih časopisa usavršavate prevodilačke veštine.

  • kao prvo, upoznajete se sa terminologijom i stilom teksta
  • drugo, pratite najnovija naučna istraživanja i otkrića koji vam pomažu da shvatite koncept i smisao teksta kog treba prevesti. Možete čak pokrenuti i blog o prevodu naučnih tekstova, o naučnim istraživanjima i događajima. Možete pisati članke ili postojeće članke prevesti na neki drugi jezik koji dobro znate jer time dobijate više iskustva (ne zaboravite tražiti dozvolu za prevod takvih članaka i tekstova kako bi izbegli kršenje autorskih prava). Dobra je to ideja, pogotovo za početnike koji žele da se specijalizuju u oblasti prevoda naučnih tekstova. Imajte na umu da što se više usavršavate/specijalizujete u nišama i pod-nišama, biće vam lakše da istražujete, pišete, a tako postajete ekspert u naučnoj oblasti koja vas zanima.

Obratite pažnju na brojeve i simbole

U naučnim tekstovima ima puno brojeva, formula, dijagrama i simbola, koji se ne smeju nipošto zanemariti u procesu prevođenja. Smisao cele stranice ili čak poglavlja može se značajno promeniti ako je prevodilac upisao pogrešan broj ili simbol. Da bi se to izbeglo, prevodilac mora jako dobro poznavati temu. Naposletku, on mora mnogo pažnje posvetiti sitnicama, a za to je potrebno imati mnogo strpljenja i analitičke sposobnosti.

Uvek uradite korekturu svog prevoda

Na kraju prevoda, uvek treba odraditi korekturu tekstova. Prvo sami proverite, a onda pitajte i drugog kolegu prevodioca da vam proveri tekst. Najbolje bi bilo da pitate prevodioce koji imaju iskustva u toj naučnoj oblasti. Na taj način, sve greške koje vi možda niste primetili biće ispravljene. U slučaju da vam neki pojmovi iz izvornog teksta uopšte nisu jasni, možete kontaktirati autora ili klijenta (ako je to moguće). Uvek je bolje zatražiti pojašnjenja nego ostaviti posao nejasan, nerazumljiv i nedovršen.

Prilagodite stil pisanja vrsti dokumenta

U  toku procesa prevođenja naučnih tekstova možemo naići na različite vrste dokumenata koje zahtevaju različite stepene formalnosti. Dobro je poznavati standarde i klasifikaciju naučnog rada. Stil pisanja bi trebalo da bude neutralan sa složenim frazama i malim brojem uobičajenih reči.

Naučne činjenice moraju biti jasno prikazane, a stručni radovi pisani jezikom koji razumeju oni kojima je rad namenjen. U tu svrhu služe standardi akademskog pisanja i citiranja. S druge strane, ako govorimo o uputstvima za aparate ili za lekove, prevod mora biti manje formalan. Ovakva dokumenata čitaju obični ljudi ili početnici u datoj naučnoj oblasti što je glavni razlog da jezik bude pristupačniji i jednostavan za razumeti.

Zato je bitno, da ako angažujete agenciju, posao poverite sudskom tumaču koji ima dokazano kvalitetne prevodilačke usluge.

Da zaključimo – naučni prevod je uvek izazov. Prevodilac u Beogradu mora držati korak sa stalnim promenama u ovoj oblasti. Mora biti naučnik ili puno čitati i saznavati što više o temama koje će prevoditi. Stil naučnog prevodioca mora biti kratak, jasan i objektivan. Nivo formalnosti razlikuje se u zavisnosti od vrste dokumenta koji se prevodi.

Ako vam je ovo presloženo iskoristite i upišite jednogogišnji kurs za naučne prevodioce: http://www.prevodi.rs/.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copyright Beograd na drugačiji način. 2024
Tech Nerd theme designed by FixedWidget