Svetski standard ISO 14001 – zašto je bitan?

ISO – International Organization for Standardization, ili Međunarodna organizacija za standardizaciju, predstavlja internacionalno telo koje se bavi koncipiranjem pravila, uputstava i normi, čijom primenom se ostvaruju različiti benefiti svih organizacija.

Standardizacija podrazumeva usklađivanje tekućeg poslovanja kompanija svih veličina, institucija i organizacija, u cilju dobijanja velikog broja pogodnosti za svakodnevnicu ljudi i ostvarenje rezultata. Najčešće, pominju se standardi kvaliteta, bezbednosti i zdravlja na radu, kao i zaštite životne sredine. 

Standard u oblasti zaštite životne sredine – ISO 14001 predstavlja regulativu koja primenom umanjuje negativne efekte i posledice poslovanja na okruženje, odnosno celokupnu zajednicu, što je značajno za održivost društva i sigurnost za boravak. U tom smislu, zaštitom životne sredine treba da se bavi svako, ne samo poslovni subjekti, s obzirom da prirodu narušava bacanje otpada, zatim izduvni gasovi vozila, ispuštanje otpadnih voda i slično. Da bi se obezbedila zaštita prirodnog okruženja, važan je ozbiljan i odgovoran pristup svakog pojedinca, a posebno velikih subjekata koje imaju kompleksne procesne, industrijske i druge delatnosti. 

ISO standard zašite životne sredine – pojam 

Najveći broj ljudi čuo je za ISO standarde, kao i oblast zaštite životne sredine, dok je značajno i to što veliki broj organizacija primenjuje već ključne komponente i preporuke za umanjenje negativnih efekata delovanja na prirodu. ISO 14001 odnosi se na Sistem menadžmenta životnom sredinom, i predstavlja osnovni vodič za efikasno i odgovorno upravljanje elementima prirodnog okruženja, organizaciju aktivnosti i delovanja, u cilju umanjenja negativnih efekata. 

Prema navedenom standardu koji se uvodi u sve organizacije koje posvećuju pažnju otklanjanju negativnih posledica svog delovanja, sprečava se urušavanje prirode, iscrpljivanje resursa i energije, zagađenje vode, vazduha, biljnog i životinjskog sveta, uz isticanje ekološke svesti i zasnovanosti poslovanja na svetski priznatim pravilima i smernicama. Cilj uvođenja ISO 14001 standarda jeste da se uspostavi mehanizam upravljanja zaštitom životne sredine, potencijalnim rizicima i pojavama, zatim kontrola nivoa eksternih efekata i svođenje negativnih posledica na minimalan nivo. 

Benefiti uvođenja ISO standarda zaštite životne sredine – 14001 

Brojne su prednosti koje stvara uvođenje standardizacije u svoje poslovanje u svim oblastima, pa tako i u domenu zaštite životne sredine. ISO 14001 pre svega obezbeđuje usklađivanje sa propisima na nacionalnom i međunarodnom nivou, što stvara imidž, pospešuje ugled i prepoznatljivost organizacija, koje posluju na odgovoran i održiv način. Takođe, ovaj standard pruža velike mogućnosti za praćenje različitih parametara, procene i kontrolisanje uticaja koje organizacija ima na životnu sredinu, efikasnije korišćenje resursa uz niže troškove i višu produktivnost, kao i pripremu akcionih planova za različite vanredne okolnosti. 

Pored svega što je navedeno, ISO 14001 obezbeđuje umanjenje broja nesreća izazvanih elementarnim nepogodama, bolje iskorišćavanje otpada, proces reciklaže, zaštitu voda, biljnog i životinjskog sveta, uz širok spektar preporuka i uputstava. Kompanije, odnosno sve organizacije primenom standarda zaštite životne sredine pokazuju posvećenost pravim vrednostima, razvijaju svest svojih zaposlenih o značaju ekologije i postaju konkurentnije na tržištu, ostvarujući čitav niz novih prilika za saradnju i uspeh.

Implementacija standarda je ključni element ekološki zasnovanog poslovanja

Da bi se ISO 14001 standard primenio u svom poslovanju, prvenstveno je potrebno usklađivanje procesa i aktivnosti sa zakonskom regulativom na svim nivoima. Na taj način, svaka organizacija treba da sprovodi određene korake, kao što su: planiranje, primena standarda u praksi, uvođenje procedura, provera i korektivne mere, kao i pregled postignutog i dalji razvoj. Planiranje podrazumeva identifikovanje ključnih aktivnosti i obaveza koje će imati za cilj umanjenje negativnog delovanja na životnu sredinu. Zatim se navedene aktivnosti realizuju kroz mehanizme i uz različite veštine, uvođenje tehnoloških i drugih inovacija, što će umanjiti zagađenje i druge posledice u prirodi. 

U slučaju da navedeni mehanizmi nisu dali zadovoljavajući rezultat, ISO 14001 podrazumeva da nakon izvršenih provera treba unaprediti mere i osmisliti još delotvornije aktivnosti. Dugoročno posmatrano, svaka organizacija nakon implementacije standarda treba da preispituje i revidira sistem upravljanja životnom sredinom, kako bi se ostvario maksimalan nivo delotvornosti uvedenih inovacija i programa. Sve to, deo je politike zaštite životne sredine za koju, u skladu sa standardizacijom, treba da se opredeljuju današnji poslovni subjekti, negujući tradiciju odgovornog ponašanja i održivog pristupa prema okruženju. 

ISO 14001 standard veoma je važan za svaku organizaciju – preduzeće bilo koje veličine, instituciju i udruženja, kao i druge poslovne subjekte, kako bi u svoju strategiju poslovanja implementirali i postulate zaštite životne sredine. Ne samo da je to važno sa aspekta održivosti i čuvanja prirode, umanjenja negativnih posledica delatnosti i rizika po okruženje, već šalje i pozitivnu sliku o organizacijama, stvara dobru reputaciju i prepoznatljivost u poslovnom svetu. Standardizacija pokazuje ozbiljnost poslovanja i posvećivanje pažnje svakom elementu, a briga o okruženju izuzetno je značajna ne samo za biznis i sliku javnosti, već i za celokupno društvo i opstanak.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copyright Beograd na drugačiji način. 2024
Tech Nerd theme designed by FixedWidget