Evo sta vam je potrebno od dokumenata za venčanje

Čin venčanja omogućava zvanično krunisanje ljubavi među dve osobe. Budući supružnici se upuštaju u planiranje svih potrebnih segmenata, da bi ozvaničili i stvorili svoju bračnu zajednicu. 

Da bi se to uspešno ostvarilo, važno je upoznati se sa dokumentacijom bez koje venčanje ne može da se sprovede. Sve neophodne informacije mogu se dobiti u nadležnim matičnim službama u svakom gradu, gde se ujedno i zakazuju, a često i realizuju venčanja. U daljem tekstu navodimo šta je sve neophodno od dokumenata u različitim situacijama sklapanja braka. 

Lične isprave – lična karta i pasoš

Za uspešno venčanje potrebno je da oba supružnika imaju važeće lične karte, kao primarne isprave o identitetu. U slučaju da je jedan od njih, ili čak oba iz strane zemlje, podrazumeva se da ima važeći pasoš, koji se takođe donosi na uvid. U slučaju nesporazumevanja na srpskom jeziku, može se angažovati sudski tumač ili prevodilačka agencija za uspešnu komunikaciju sa matičarem. Jedna od takvih agencija je ABC prevodi u Beogradu i Novom Sadu.

Dokazi o uplaćenim taksama

Pored ličnih isprava, svako venčanje zahteva novčani izdatak, pa je tako potrebno u matičnu službu doneti dokaze o uplaćenim taksama, tačnije uplatnice. Prva taksa koja se plaća obavezno jeste republička administrativna, koja je oko 300 dinara. Druga se plaća po potrebi, odnosno u slučaju da se venčanje ne odvija u prostoriji matične službe, već matičar izlazi na teren. Ova taksa kreće se oko 5.000 dinara. Moguće su varijacije od mesta do mesta. 

Izvod iz matične knjige rođenih i državljanstvo

Prethodno navedena dokumenta neophodna su da bi se sklopio brak između supružnika naše zemlje. U slučaju da jedan od njih, ili čak oba ne potiču sa teritorije Srbije, a često i kada nisu iz grada u kome se venčavaju, potrebno je da dostave važeći izvod iz matične knjige rođenih, ne starije od 6 meseci i državljanstvo. Ako se radi o stranom supružniku, za potrebe prevoda se angažuje sudski tumač i prevodilačka agencija. Neophodan je potpun, verodostojan i tačan prevod ovih ličnih dokumenata, sa neizostavnim zvainčnim pečatom i potpisom koji stavlja sudski tumač. 

Uverenje o slobodnom bračnom statusu

U situaciji kada su supružnici iz strane zemlje, ili bar jedan od njih, potreban je i prevod dokumenta koji će potvrditi da je i prema zakonu matične zemlje državljanin potpuno slobodan za sklapanje braka. Uverenje o slobodnom bračnom statusu prevodi se po međunarodnoj formi, gde sudski tumač takođe stavlja zvaničnu overu i potvrđuje slobodnu mogućnost za sklapanje braka. Sudski tumač može prema potrebi biti angažovan i tokom samog čina venčanja, radi sporazumevanja strana sa matičarem.

Druga dokumentacija

Matična služba upoznaje supružnike prilikom zakazivanja venčanja da je potrebno da popune zahtev za sklapanje braka, kao i za izlazak na teren. Dokument i uputstva dobijaju od matičara, pa nije potrebno da sami donose zahtev. Druga dokumenta koja mogu biti neophodna zavise od situacije do situacije. U slučaju da je jedan supružnik maloletno lice, potrebno je da se dostavi sudsko ovlašćenje, uz prethodno prihvaćen zahtev od strane centra za socijalni rad. Takođe, ako lica nisu u zdravstvenoj mogućnosti da dođu na venčanje u matičnu službu, plaća se taksa i podnosi zahtev za izlazak matičara na teren, koji obično bude dom supružnika. 

Dokumentacija za venčanje potrebno je da bude podneta ranije u odnosu na održavanje samog čina. Sudski tumač i prevodilačka agencija treba da obezbede verifikovane prevode prema potrebi, a za to nekada treba više vremena. Podrazumeva se da svi podneti papiri ne smeju biti stariji od 6 meseci, kao i da moraju biti originali.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copyright Beograd na drugačiji način. 2024
Tech Nerd theme designed by FixedWidget