Pregled neurologa

Pregled neurologa

Šta je neurologija?

Neurologija je medicinska disciplina koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem bolesti nervnog sistema. Prati se centralni nervni sistem, koji čine mozak i kičmena moždina, periferni nervi i njihova veza sa muskulaturom. Neurologija otkriva promene i poremećaje u funkcionisanju određenih struktura nervnog sistema.

Po svom delokrugu rada neurologija se dobrim delom prepliće sa psihijatrijom. Pregled neurologa je vrlo značajan za dijagnostiku mnogih bolesti današnjice, naročito kod starijih osoba.

Kako izgleda pregled neurologa?

Neurološki pregled obavlja specijalista neurologije na potpuno bezbolan i komforan način. Neurolog će tokom pregleda ispitati svest, kranijalne nerve, osnovne psihičke funkcije, funkcionisanje i tonus mišića, mišićne reflekse, kontrolu mišića sfinktera, koordinaciju i stabilnost hoda. Pregled neurologa obično traje oko pola sata sa pisanjem lekarskog nalaza koji se dobija odmah nakon pregleda.

Šta sve obuhvata pregled?

– Neurološki pregled započinje uzimanjem anamneze, detaljnim razgovorom o istoriji bolesti (pregled postojeće medicinske dokumentacije), simptomima, prethodnim operacijama i bolestima u porodici
– Zatim sledi osnovna provera psihičkih funkcija putem razgovora
– Fizikalni neurološki pregled kojim se utvrđuje stanje i funkcionisanje kranijalnih živaca, motornog i senzornog dela nervnog sistema, funkcionisanje malog mozga, statika tela i koordinacija pokreta
– Upućivanje na dodatnu dijagnostiku po potrebi (EEG – elektroencefalografija, ultrazvuk karotida, transkranijalni dopler – ultrazvuk krvnih sudova glave, ultrazvuk dubokih vena ruku i nogu, laboratorija, CT)
– Savetovanje i prepisivanje terapije ukoliko je potrebno
– Pisanje specijalističkog izveštaja

Kada je potrebno da se obavi neurološki pregled?

Neurološki pregledi se obavljaju preventivno ako postoji genetska predispozicija za razvoj neuroloških oboljenja, nakon preležanog moždanog udara i nakon lečenja određenih neuroloških oboljenja.

Sve osobe koje imaju sledeće simptome treba da obave neurološki pregled:

– Poremećaj stabilnosti i hoda (zanošenje u stranu tokom hoda)
– Česte glavobolje, vrtoglavice i gubitak svesti
– Pojave grčeva ruku i nogu, sa jedne ili obe strane tela
– Poremećaj govora, gutanja ili gubitka čula mirisa
– Pojave slabosti ruke ili noge, slabosti u jednoj strani tela
– Poremećaj vida, gubitak vida, pojave duple slike ili zamućenja vida
– Pojava nevoljnih pokreta dela tela
–  Kod otežanih pokreta, smanjene pokretljivosti određenog dela tela
– Pojave zujanja u ušima ili iznenadnog gubitka sluha
– Poremećaj pažnje i opažanja
– Poremećaj spavanja i nesanice koja duže traje
– Problem sa bolovima u mišićima ili poigravanja mišića
– Kod zaboravnosti koja se javlja privremeno ili stalno
– Problem sa kontrolom mokrenja i pražnjenjem stolice
– Kod bolova u vratu i kičmi

Šta se sve otkriva na neurološkom pregledu?

Postoji veliki broj neuroloških oboljenja, ali se u našoj sredini najčešće javlja moždani udar, Alchajmerova bolest, Parkinsonova bolest, multipla skleroza, epilepsija, polineuropatije i
lumboišijalgije.

Na preventivnim neurološkim pregledima mogu se ustanoviti rizici za pojavu moždanog udara uz dodatnu dijagnostiku (ultrazvuk karotida i ultrazvuk kranijalnih krvnih sudova). Na taj način se rano preduzimaju potrebni koraci u lečenju i sprečava se potencijalno fatalni ishod moždanog udara.

Ishemijski moždani udar nastaje usled genetskih faktora, ali i zbog stila života koji podrazumeva gojaznost, upotrebu dosta masne hrane, nedovoljno kretanja ipušenje.

Kod starije populacije vrlo često se javljaju Alchajmerova bolest i Parkinsonova bolest. Alchajmerova bolest je neurodegenerativna bolest koja se javlja u trećem dobu, a prepoznaje se češće kao demencija (zaboravnost). Ukoliko se rano dijagnostikuje i leči, Alchajmerova bolest može veoma dugo i uspešno da se drži pod kontrolom.

Parkinsonova bolest se prepoznaje po motoričkim oštećenjima kod starih osoba, kao što su nespretnost, poremećaj ravnoteže i hoda. Pravilnim i blagovremenim lečenjem ova degenerativna bolest se usporava, a pacijentu se omogućava dobar kvalitet života.

Mesto najbolje dijagnostike

Poliklinika Dr Rončević omogućava da se neurološki pregled obavi kod iskusnog neurologa, kao i obavljanje dodatnih dijagnostičkih metoda bez čekanja. Kako bi neurološki pregled bio dostupan svim građanima obezbedili smo njegovu pristupačnu cenu, kao i brojne akcije za dodatnu dijagnostiku.

Za sve informacije o pregledu neurologa pozovite telefon: +381 63 384 940.

Copyright Beograd na drugačiji način. 2024
Tech Nerd theme designed by FixedWidget