Beogradski vrtići

deca u vrtiću

Polazak u vrtić je jedna od prelomnih tačaka, kako u razvoju deteta, tako i u porodičnoj dinamici, zato je za roditelje važno da donesu odluku kojom će svi biti zadovoljni. Psiholozi se slažu da je idealan period za socijalizaciju deteta oko treće godine, što je lepo poslušati ako imate mogućnosti za takav plan.

Dileme da li je bolje osloniti se na baka-deka servis ili angažovati bebisiterku, upisati dete u državni ili privatni beogradski vrtić mogu postati prava noćna mora. Danas vam u ovom blogu dajemo potrebne informacije o državnim vrtićima.

April u Beogradu…

U Beogradu ima nešto više od četiri stotine državnih predškolskih ustanova. Ovi vrtići su raspoređeni tako da pokrivaju određeni kvart ili blok. U njih obično idu deca „iz kraja“, i to od najranijeg uzrasta, pa do polaska u školu. Kako je mišljenje psihologa i pedagoga da je najbolja škola najbliža škola, šanse da se druženje nastavi u osnovnoj školi su velike.

Dakle, kada se odlučite za ovaj korak, nemojte razmišljati kratkoročno i upisivati dete u vrtić pored vašeg posla, jer vam je tu najbliže i najbrže da ga ostavite i preuzmete. Raspitajte se i u parkiću, kod roditelja sa dužim stažom, o njihovim iskustvima u vrtićima u vašoj okolini jer imate mogućnost da navedete tri ustanove koje vam odgovaraju. Nemojte odlučivati na prečac.

Kada  donesete odluku, počinje sakupljanje papira i konkurisanje.

Važno je da znate: konkurs se objavljuje samo jednom godišnje i pazite da se prijavite na vreme! Konkurs je obično u aprilu ili maju! Ako planirate da upišete dete sa godinu dana, počnite sa prikupljanjem dokumentacije čim uzmete bebinu krštenicu.

A gde je tu pečat?

Osim upitnika koji roditelji popunjavaju u vrtiću, potrebno je da se pojavite naoružani sledećim dokumentima:

Za svako dete morate imati:

  • Izvod iz matične knjige rođenih (može i fotokopija, bez obzira na datum izdavanja), kao i izvod za svu decu u porodici ukoliko imate više dece
  • Potvrda Doma zdravlja da je dete sposobno za boravak u kolektivu

Zaposleni roditelji treba da pripreme i zvanične potvrde da su u radnom odnosu, sa pečatom i datumom, kao i jasno istaknutim nazivom radne organizacije. Ukoliko ste preduzetnici potrebna je fotokopija rešenja o upisu firme u registar (APR).  U slučaju nezaposlenosti treba doneti još izvod iz nacionalne službe za zapošljavanje, a ako studirate, oba roditelja treba da dostave i potvrde da su redovni studenti.

Dokumentacija za upis dece samohranih roditelja zahteva i fotokopiju presude o razvodu braka ili odluku nadležnog organa o vršenju roditeljskog staranja, odnosno umrlicu preminulog roditelja ukoliko je to slučaj.

Prijavu za prijem u vrtić podnosi roditelj, odnosno, staratelj deteta na obrascu preuzetom u vrtiću.

Obavezno proverite da li je u vašem vrtiću potreban još neki papir!

Još jednom, da ne bude zabune:

Za sve koji upisuju treće ili četvrto dete potrebne su fotokopije izvoda za sve troje, odnosno četvoro dece.

Konkurišete jednom godišnje u aprilu ili maju, a polazite u vrtić u septembru!

Krajem maja izlaze rang liste na koje se nezadovoljni roditelji mogu žaliti i nakon toga ćete dobiti mesto u vrtiću, ako ste iznad crte.

Koliko para, a koliko muzike u državnom vrtiću

Prosečna cena državnog vrtića u Beogradu je oko pet i po hiljada dinara. Dete svakodnevno dobija doručak, ručak i užinu. Spava u podne, a kada je lepo vreme, ako vrtić ima dvorište, izađe napolje. Vrtići koji nemaju dvorište izvode decu u parkiće koji se nalaze u blizini. Deca su podeljena u grupe po uzrastu, a maksimalni broj u grupi je od 7 u jaslicama do 26 kod predškolaca. Svaka uzrasna grupa ima program znanja i veština koje treba da savlada u toku jedne godine. Grupa obično ima po dva vaspitača, a radno vreme vrtića je od 07 do 17h. U većini državnih vrtića se u  septembru sprovede anketa i radno vreme se prilagodi potrebama roditelja. Ukoliko rade do 17h, organizuje se dežurstvo do 18h i slično. Ako planirate da još neko osim roditelja dolazi po dete obavezno ostavite lične podatke (puno ime i prezime, matični i broj lične karte) te osobe vaspitačima. Deca prave priredbe obično dva puta u toku godine. Jednom godišnje im navrati deda-Mraz, sa kojim se slikaju za sve pare.  Organizuju se izleti ili višednevne ekskurzije  za koje se deca posebno prijavljuju i koje roditelji posebno plaćaju.

Ima nade i ispod crte

Prednost pri dobijanju mesta u vrtiću imaju ona deca čija su oba roditelja zaposlena,  ali ima nade i za sve koji su ispod crte. Ako je ovo vaš slučaj treba da uzmete odbijenicu iz državnog vrtića i obratite se Gradskom sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu. Pošto dete nije upisano u državni vrtić zbog nedovoljnih kapaciteta,  iz budžeta grada Beograda možete od prvog septembra ostvariti pravo na nadoknadu dela troškova boravka deteta u privatnom vrtiću . Da biste ostvarili pravo na subvenciju dete mora biti upisano u beogradski privatni vrtić. Visina subvencije se određuje u odnosu na visinu cene privatnog vrtića, koje su prilično više od cena državnih vrtića.

Uz zahtev za subvenciju roditelj mora priložiti:

– Potvrdu iz državnog vrtića da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta;

– Izvod iz matične knjige rođenih za dete ili rešenje nadležnog centra za socijalni rad o statusu staratelja,

usvojitelja, hranitelja;

– Uverenje o državljanstvu;

– Očitanu fotokopiju lične karte ;

– Potvrdu o stalnom nastanjenju ili potvrdu Komesarijata za izbegla i raseljena lica;

– Ugovor sa privatnim beogradskim vrtićem.

Moguće je, takođe, ostvariti subvencije i za decu koja se upisuju na pripremni predškolski program, ali samo za četiri sata.

Koliko je muzike u privatnim beogradskim vrtićima

U Beogradu postoji nešto manje od 100 privatnih predškolskih ustanova. Ne brinite i u ovim ustanovama deca savlađuju program predviđen za svoju uzrasnu grupu. Ipak, napominjemo da su u privatnim vrtićima grupe manje, što vaspitačima daje mogućnost da obrate više pažnje na svako dete. Na taj način i dete koje nije naročito otvoreno i komunikativno ima mogućnost da se uključi u različite aktivnosti.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copyright Beograd na drugačiji način. 2024
Tech Nerd theme designed by FixedWidget