Šta je sve potrebno za otvaranje laboratorije?

Da li otvaranje laboratorije prouzrokuje glavobolje? Da li je otvaranje laboratorije dug i mukotrpan posao?

Koliko novca je potrebno za početak? Šta je potrebno od dokumentacije? Samo su neka od pitanja koja se obavezno postavljaju pre nego što se laboratorija otvori. Ako planitate u doglednoj budućnosti da otpočnete ovaj biznis, onda ste svakako na pravom mestu.

Dokumentacija koja je potrebna za otvaranje laboratorije

Iako deluje apstraktno, po malo i nestvarno, ali dokumentacija koja je potrebna za otvaranje laboratorie nije toliko složena. Prvi segmet je popinjavanje dokumentacije koja se podnosi Ministarstvu zdravlja (dokaz o uplati ad. takse, fotokopija lične karte, fotokopija diplome, popunjeni formulari…). Nakon dobijanja rešenja o ispunjenosti uslova pristupa se izradi dokumentacije koja se podnosi Agenciji za privredni registar. Rad laboratorije podleže Snitarnoj inspekciji.

Odabir lokacije

Lokacija je jedan od glavnih segmenata za uspešno i dobro poslvanje. Odabir adekvatne lokacije zasigurno će obezbeditit uspeh. Dobro planrana lokacija predstavlja pola posla. Poželjno bi bilo ispitati širi prostor i utvrditi gde bi pacijentima bilo najlakše doći. Zatim pri otvaranju laboratorie ne može se odmah očekivati da će pacijenti samostalno dolaziti. Za posećenost laboratorije potrebno je obaviti dobar marketing. Dobro prezentovati i lokaciju i tehnologiju koja se koristi. Sama laboratorija mora biti na svetlom mestu. Obratitit pažnju da ne bude zaklonjena drvećem, zelenilom ili zgradama., jer u suprotnom biće teško uočljiva. Takođe namena laboratorije odrediće i samu lokaciju. Odnosno da li se vrši analiza krvi, mikrobiološki uzorci (brisevi – analze na viruse i bakterije) ili patohistološki uzorci (uzorci tkiva). Uvek je najbolje otvoriti u nekim većim gradovima, poput laboratorije Novi Sad ili Beograd. Gde god otvorili laboratoriju, obavezno morate planirati parking prostor u blzini. 

Oprenjanje lokala

Prilikom otvaranja laboratorije očekuju vas veliki novčani rashodi, baš za opremanje lokala. Lokal mora ozbezbediti prostor za čekaonicu, zatim prostor gde se vrši uzorkovanje i na kraju prostor gde se vrše laboratorijske analize uzetih uzoraka. Takođe od pratećih prostorija obavezan je toalet i kuhinja. Oprema je bitan sledeći korak. Naime, na tržištu se nalazi širok dijapazon laboratorijske opreme, gde različiti distributeri isiču da je njihova najbolja. Sam vlasnik laboratorije uz pomoć stručnog tima mora proceniti koja oprema zadovoljava kriterijume. U biohemijskim laboratorijama osnovna oprema je analzator za biohemijske analize. Najveći troškovi se javljaju baš u vezi sa radom pomenutog analizatora. Dok u mikrobiološkim I patohistološkim laboratorijama troškovi nastaju tako što je potrebno obezbediti visoko stručan kadar, a opremu je moguće kupiti i polovnu. 

Zašto je najbolje otvoriti laboratoriju u Novom Sadu?

Novi Sad kao najveći adminsitrativni centar AP Vojvodine i kao grad ka kome gravitira čitava Severna Srbija svakako pruža najveći spisak najvećih usluga. Kao i drugim, pa tako i u ovoj grani Novi Sad nudi široku lepežu visoko kotiranih laboratorija. Za vlasnike otvaranje laboratorija u Novom Sadu predstavlja svojevrstan izazov. U prilog tome ide i pirlično nisaka cena opreme, zakupa i drugih manipulativnih troškova. Na osnvou rečenog, utvrđeno je da je za otvaranje laboratorije u Novom Sadu, u odnosu na bilo koji drugi grad, recim Beograd, potrebno izdvojiti znatno manju sumu novca. Tačnije, Novi Sad predstavlja odlično mesto za zasnivanje biznisa u ovoj oblasti. Pa i nije čudo što se baš u ovom gradu mogu naći najbolje laboratrije u zemlji. 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copyright Beograd na drugačiji način. 2024
Tech Nerd theme designed by FixedWidget