Sudski tumači u Beogradu

sudski čekić

Sudski tumači u Beogradu su osobe ovlašćene od strane suda da izdaje overeni prevod dokumenta i svojim poptisom i pečatom garantuje da je taj prevod veran originalu. Uloga sudskog tumača je veoma važna u svim državnim ustanovama koje učestvuju u međunarodnoj saradnji, bilo da je reč o ekonomskom sektoru, međunarodnoj politici ili bilo kojoj drugoj vrsti saradnje sa institucijama iz inostranstva.

Prevod nekog zvaničnog dokumenta koji uradi naša prevodilačka agencija ima istu zakonsku snagu kao i original i može se koristiti u pravnim poslovima u državi na čiji jezik prevodimo dotični dokument. Dokumenta prevodimo u skladu sa pravilima rada koji se odnose na zvanična dokumenta i prevod je usklađen sa zakonskom terminologijom ciljanog jezika.

Prevedeni dokument se pečatira i dobija jedinstveni registracioni broj. Na taj način i prevodilac i sudski tumač postaju obavezni i odgovorni prema Zakonu.

Potpisom i pečatom garantuju da je prevedeni materijal u svemu jednak svom originalu i da se može nesmetano upotrebljavati u međunarodnim pravnim, administrativnim i svim drugim državnim poslovima. Prevod prolazi kontrolu sudskog tumača tako da je nemoguće napraviti grešku. Čuvanje poslovne tajne i poštovanje privatnosti klijenata nam je na prvom mestu.

Na primer, lista ovlašćenih sudskih tumača u Beogradu za većinu svetskih jezika http://www.prevodioci.co.rs/sudski-tumaci.php.

Kako se postaje sudski tumač?

Ministar pravde, na predlog jednog ili više predsednika viših sudova, najmanje jednom godišnje objavljuje oglas za postavljenje sudskih tumača. Sudski tumač može biti lice koje ima visoko obrazovanje i ispunjava sledeće uslove:
– da ima srpsko državljanstvo i prijavu prebivališta,
– da nije krivično osuđivan,
– da poseduje diplomu filološkog fakulteta i u skladu s tim da ima odgovarajuće znanje određenog stranog jezika ili da poseduje potpuno znanje jezika sa koga se prevodi i na koji se prevodi,
– da ima dokaz o najmanje pet godina rada u prevodilačkim poslovima,
– da poznaje pravnu terminologiju koja se koristi u jeziku sa koga se prevodi ili na koji se prevodi,
– poželjno je da ima završen kurs za sudske tumače koji se organizovano sprovodi u Udruženju naučnih i stručnih prevodilaca Srbije sa sedištem u Beogradu.

Kandidat koji nema odgovarajuće visoko obrazovanje, podleže proveri znanja jezika pred komisijom koju obrazuje ministar pravde. Pored odličnog poznavanja jezika sa kojeg i na koji prevodi, kandidat mora poznavati i pravnu terminologiju.

Sudski tumač mora biti profesionalac za prevođenje tekstova sa jednog ili više svetskih jezika. U slučaju da kandidat nema visoko obrazovanje on je u obavezi da polaže ispit pred komisijom koju formira Ministar pravde.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copyright Beograd na drugačiji način. 2024
Tech Nerd theme designed by FixedWidget