Subvencije za preduzetnike (nezaposlene radnike) u 2017

Od početka 2016. godine  u Srbiji se primenjuju  odredbe  Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje preduzetnicima omogućuju ostvarivanje subvencija za novozaposlene radnike koji ispunjavaju odgovarajuće uslove za to. Reč je o produženju primene već postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica, u vidu prava poslodavca na ostvarenje povraćaja dela poreza na zaradu i dela doprinosa za obavezno socijalno osiguranje novozaposlenih lica, koje je već platio.

Time su poslodavcima u privatnom sektoru obezbeđeni  fiskalni podsticaji radi pospešivanja legalnog zapošljavanja, odnosno otvaranja novih radnih mesta, budući da im se omogućuje smanjenje troškova.

Ove olakšice na zarade odnose se na zapošljavanje novih radnika, pri čemu su starosna granica i radno iskustvo nebitni.

Poslodavac  koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu i dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice, isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2017. godine.

Olakšice mogu da se koriste  za isplaćene zarade za novozaposlena lica zaključno sa 31.12.2017. godine, u istim iznosima i pod istim uslovima pod kojima su i do sada korisćene, s tim  da  od 01.01.2016. godine ne postoji dotadašnji uslov da novozaposleno lice nije ostvarivalo bilo koju vrstu prihoda po osnovu  radnog angažovanja, za vreme trajanja nezaposlenosti (šest odnosno tri meseca pre zapošljavanja), iz čega proizilazi da ubuduće nema potrebe da se uz zahtev za povraćaj podnosi izjava novozaposlenog u tom smislu.  (iz člana 21v Zakona o porezu na dohodak građana i člana 45v Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ).

Olakšice  su dostupne poslodavcima – pravnim  licima koji  prema propisima o računovodstvu  spadaju u mala i mikro pravna lica, kao i preduzetnicima – licima upisanim u registar kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

“Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se, u cilju obezbeđivanja uslova za sprovođenje sveobuhvatne reforme poslovnog okruženja, stvore okolnosti za priliv investicija, zapošljavanje i privredni rast i omoguće povoljniji uslovi privređivanja rasterećenjem privrednih subjekata. S tim u vezi, predložena nova olakšica prilikom zapošljavanja radnika ima za cilj otklanjanje sive zone u oblasti zapošljavanja i njeno prevođenje u legalne tokove. Ovom merom nastavlja se kontinuitet u podsticanju legalnog zapošljavanja i samim tim poboljšanja položaja lica koja su nezaposlena, odnosno koja rade ali nisu prijavljena na obavezno socijalno osiguranje.

(Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje)

KOJE USLOVE TREBA ISPUNITI ZA OSTVARIVANJE  SUBVENCIJA

  1. Poslodavac koji ima pravo na ove subvencije  je ono pravno lice koje se ne finansira iz budžeta, predstavništvo ili  ogranak stranog pravnog lica ili preduzetnik.
  2.  Zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim poslodavac   povećava broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih   31. marta  2014. godine ili je povećao broj zaposlenih  posle osnivanja, ukoliko je osnovan posle 31. marta 2014. godine.
  3. Sa novozaposlenima  poslodavac  zaključuje  ugovor o radu i prijavljuje  ih na obavezno socijalno osiguranje, s tim što  bi novozaposleni  trebalo da  pre zasnivanja radnog odnosa  budu prijavljeni najkraće šest meseci, bez prekida, kod Nacionalne službe za zapošljavanje  (za pripravnike  taj period  je najmanje tri meseca).

VISINA SUBVENCIJA

Pravo na 65 odsto povraćaja poreza i doprinosa  do kraja 2017. godine ostvaruje  poslodavac u slučaju kada se broj zaposlenih poveća  za jednog radnika  u odnosu na 31. mart 2014. godine.

Subvencije za preduzetnike u iznosu od 75 odsto ostvaruje poslodavac  kada   zaposli dva nova radnika i za toliko poveća broj zaposlenih  u odnosu na 31. oktobar 2015. godine.

Isključena je mogućnost dvostrukog  ostvarivanja subvencija za istog zaposlenog, odnosno nije moguće ostvariti subvenciju od 65 odsto za zapošljavanje jednog radnika, a onda ga prijaviti za subvenciju i od 75 odsto kada bude zaposlen još jedan radnik.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copyright Beograd na drugačiji način. 2024
Tech Nerd theme designed by FixedWidget