Šta su transformatori i čemu služe?

 

Zasluge za pronalazak ovog električnog uređaja koji transformiše energiju iz jednog kola u drugo posredstvom magnetne sprege mora se delegirati na više lica. Prvi podaci vezuje se za engleskog eksperimentalnog i optičkog fizičara i hemičara, Majkla Faradeja koji je još 1831. godine izmislio indukcioni prsten sa namerom da pokaže princip elektromagnetne indukcije. Nakon toga prva verzija se razvijala i dograđivala u skladu sa napretkom tehnologije i proširenjem znanja u glavama i praksi raznih inženjera, fizičara i hemičara.

U toj grupi lica treba svakako pomenuti i jedno nama veoma poznato lice, Nikolu Teslu, koji je 1891. godine izmeo Teslin kalem, izuzetno značaj izum i danas.

Definicija i osnovne karakteristike

Jednan od najprostojih električnih uređaja nema sa druge strane ni malo lako i prosto objašnjenje i definiciju. Njihov rad zasniva se na principupojave elektromagnetne indukcije pomoću koje se napon naizmenične struje može menjati (podići ili spustiti).Kraće i jednostavnije rečeno oni služe da se vrši promena napona i jačine naizmenične struje.

U odnosu na to da li podižu ili spuštaju napon, mogu biti uzlazni i silazi. Nema pokretnih delova u osnovnom sastavu.

Sastoje se od dva ili više spregnuta namotaja, odnosno primarnog i sekundarnog namotaja (nazvani još i primar i sekundar) ili jednog namotaja sa više izvoda i magnetnog jezgra (napravljenog od mekog gvožđa). U magnetnom jezgru se koncentriše magnetni flukskoji omogućava da se kroz njega prenosi fluks iz primarnog u sekundarni kalem. Kroz primarni kalem protiče struja koja stvara promenljivo magnetno polje kada se u sekundarnom namotaju ii kalemu javlja indukovana elektromagnetna struja.

Transformatori mogu da se podele po više osnova i to po nameni, po snazi, po učestalosti ili po naponu, zatim po načinu hlađenja, odnosu transformacije ili po uzlozi. Od ovih karakteristika zavisiće i cena transformatora što je i očekivano.

Najosnovnija podela bila bi na jednofazne, trofazne, regulacione, merne i autotransformatore. Na donošenje konačne odluke o kupovini transformatora cena neće imati presudnu ulogu jer se oni biraju na osnovu konkretne primene i namene, a ne po sopstvenim željama i budžetskim sredstvima.

Namena i praktična primena

Imaju zaista veliki značaj kod prenosa električne energije na velike razdaljine i može se reći da su tu našli svoju najveću praktičnu primenu. Pored toga koriste se još i za visokonaponske prenosne sisteme za jednosmernu struju, ali i za snabdevanje energijom iz prenosne mreže.

U praksi ovi eletrični uređaji našli su primenu i kod prilagođavanja električnih aparata naponu za koji nisu predviđena i tome slično.

Treba napomenuti i radnje na koje ovaj električni uređaj ne može biti primenljiv. Ne može da transformiše naizmeničnu struju u jednosmernu i obrnuto. Ne može da promeni napon i struju jednosmerne struje, a kod naizmenične struje ne može promeniti njenu učestalost. Ipak, oni su sastavi deo svih gore pomenutih sistema kada se izvode te radnje.

Transformatori cena

Kao što je već pomenuto gore u tekstu u zavisnosti od karakteristika, namene i modela cena transformatora biće u skladu sa tim. Može se reći da se cene kreću u rasponu od 200 dinara do 20000 dinara.  Treba znati i da se ovi električni uređaji mogu kupiti i kao polovni materijal, odnosno korišćen i u tom slučaju cena transformatora biće manja u odnosu na isti model u novom izdanju.

Kupovinu možete izrvšiti u prodavnicama elektro opreme u lokalnom mestu gde živite, ali ako ih tu ne možete naći kupovinu je moguće obaviti i u online prodavnicama koje su dostupne i pristupačne putem internet pretraživača.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copyright Beograd na drugačiji način. 2024
Tech Nerd theme designed by FixedWidget