Prenos prava vlasništva za nepokretnu imovinu kao složena procedura

Pitanje vlasničkih prava jedno je od osnovnih u pravnoj disciplini, koje se svakodnevno odvija uz poštovanje zakona, pravilnika i procedura. Koliko god da bilo jednostavno u teoriji preneti svoja prava na drugu osobu, u praksi je potrebno dosta koraka koji se ne smeju preskočiti ili zanemariti. 

Da bi se imovinsko pravni odnosi rešili u što kraćem postupku, važno je upoznati se sa tim šta je sve neophodno imati i koga angažovati. Pored toga što su advokati za imovinsko pravne odnose važni saradnici, postoje i drugi iskusni i specijalizovani ljudi kod kojih se procedure mogu završiti brzo i lako. Naravno, blagovremeno informisanje o tome šta će sve biti potrebno da se uradi, uvek je prednost za ažurno pribavljanje dokumentacije.

Advokati za imovinsko pravne odnose kao potrebna pomoć

Uvek profesionalna, odgovorna i advokatska kancelarija sa tradicijom, zadužena je da veliki broj postupaka ima što kraći i jednostavniji put rešavanja. Konkretno, advokati za imovinsko pravne odnose bave se vođenjem i zastupanjem strana prilikom regulisanja međusobnih prava i obaveza lica prilikom nasleđivanja, poklanjanja ili kupoprodaje nepokretnosti. Kako predmet u vidu imovine često ima veliku vrednost, advokati za imovinsko pravne odnose treba da sugerišu, odnosno daju preporuke na koji način ostvariti maksimum benefita za stranu koju zastupaju. 

Nepokretna imovina treba da bude u legalnim tokovima, pa je dugačka lista potvrda i drugih dokumenata koji će biti validan dokaz da nije već prethodno prodata, ili da ne postoji više vlasnika, uz napomenu da se sve zasniva na papirima koji vrede, a ne na usmenoj reči i dogovoru. U ovakvim procedurama u kojima je imperativ poznavanje obligacionog, privrednog, čak i međunarodnog prava, advokati imaju najznačajniju ulogu. Pored toga, potrebna dokumentacija se uz obimnu administraciju dobija iz nadležne poreske, zatim katastarske i brojnih drugih službi u jedinicama lokalne samouprave.

Vlasnički listovi iz katastra nepokretnosti

Pored toga što su advokati za imovinsko pravne odnose najvažniji saradnici u ovom, kao i nizu drugih postupaka, poseta katastarskoj službi je neophodna za dobijanje dokaza o vlasništvu. Naime, lokalna služba za katastar nepokretnosti bavi se izdavanjem vlasničkih listova, koji su potvrda o zakonskoj osnovi i neometanom prenosu prava vlasništva. Listovi nepokretnosti sadrže sve lične podatke o vlasnicima, bez obzira koliko ih ima, zatim obezbeđuju uvid u poziciju nepokretnosti, sve važne oznake parcela, kvadraturu, poziciju i karakteristike objekata, kao i informaciju o tome da li je u legalnim tokovima. 

Lica na osnovu podnetog elektronskog ili pisanog zahteva i plaćene administrativne takse od nekoliko stotina dinara, dobijaju izvod iz vlasničkih knjiga sa svim relevantnim podacima, skicama i brojkama, bez kojih prenos prava ne bi bio izvodljiv. Uz listove nepokretnosti obezbeđuje se i ugovor o kupoprodaji, poklonu ili drugom prenosu prava koji se overava kod javnog beležnika, kao i originali ličnih dokumenata za uspešnu realizaciju postupka.

Prenos prava vlasništva sa jedne na drugu osobu nad nepokretnom imovinom podrazumeva da se od trenutka donošenja odluke o nasleđivanju, poklonu ili prometu konsultuju stručnjaci. Advokati za imovinsko pravne odnose su jedni od njih, dok je u proceduru važno uključiti i nadležne iz jedinica lokalne samouprave – bilo da su u pitanju poreski, katastarski i drugi službenici, ili čak i inspekcije ili drugi vid nadzora, kako bi prenos prava bio potpuno legalan i proveren.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copyright Beograd na drugačiji način. 2024
Tech Nerd theme designed by FixedWidget