Da li ste se nekada pitali šta je parnični postupak?

Koliko puta ste do sada čuli da je neko u parnici, te da tim povodom ima suđenje? Verovatno mnogo puta.

Prema procenama, jedan prosečan stanovnik naše zemlje je sasvim sigurno barem jednom imao prilike da učestvuje u parničnom postupku, koliko god to čudno zvučalo.

Jednostavno rečeno, parnica ili parnični postupak je sudski postupak koji, pred nadležnim sudom, pokreće jedna strana, koja smatra da je u konkretnom slučaju na neki način oštećena i koja želi da ostvari neko svoje pravo.

Podela parničnih postupaka

Najpre da napomenemo da ako ste u situaciji da učestvujete u parničnom postupku, najčešće su advokati ti koji će vas posavetovati o najboljem nastupu.

I još nešto, nemojte misliti da je moguće da u parničnom postupku učestvujete bez angažovanja neke advokatske kancelarije, jer je to praktično nemoguće. Naravno, postoje izuzeci, ali nisu tako česti.

Osnovna podela parničnih postupaka jeste na opšti, posebni parnični postupak i posebni parnični spor predviđen porodičnim zakonom.

Ukupno je 6 vrsta posebnih parničnih postupaka. Tačnije, posebne parnice se vode u vezi sa radnim odnosima, zatim u vezi sa izdavanjem platnog naloga, kao i povodom kolektivnog ugovora, te zbog smetanja državine, ali i u privrednim sporovima i sporovima male vrednosti.

Kada su u pitanju posebni parnični sporovi predviđeni porodičnim zakonom, oni se odnose na postupak u bračnom sporu, odnosno u sporu za izdržavanje, kao i u sporu o materinstvu i očinstvu, te u sporu za zaštitu od nasilja u porodici, u sporu za poništenje usvojenja i u sporu za zaštitu prava deteta i u sporu za vršenje, to jest lišenje roditeljskog prava.

Kako izgleda u praksi prvostepeni parnični postupak?

Postoji ukupno pet koraka, koji obično obuhvataju prvostepeni parnični postupak.

Najpre se podnosi tužba, posle čega će se održati pripremno ročište za glavnu raspravu.

Nakon što bude zakazana glavna rasprava, o tome će svi učesnici u parničnom postupku da budu obavešteni na zakonom propisani način.

Posle glavne rasprave sledi faza koja je poznata kao presuđenje. Tačnije, u tom momentu biva doneta presuda.

Svaki učesnik će dobiti u pisanoj formi presudu, a na njoj će biti navedeni pravni lek, odnosno informacija o tome da li postoji pravo žalbe na presudu i u kom roku žalba treba da bude podneta, odnosno kojoj nadležnoj instituciji. Upravo to i jeste završni korak u parničnom postupku, te obuhvata postupanje po redovnim i vanrednim pravnim lekovima.

Podrazumeva se da će klijent od strane angažovanog pravnog zastupnika biti informisan o svim njegovim obavezama u toku trajanja parničnog postupka, ali i posle toga. Svakako da će se advokati potruditi da pomognu svakom klijentu da parnicu dobije u svoju korist. U suštini je najbolje uvek angažovati pravnog zastupnika iz advokatske kancelarije, čija specijalnost je upravo oblast koja klijenta zanima. Ti stručnjaci imaju dovoljno iskustva, a sasvim sigurno će im svojim savetima pomoći, naročito ako se radi o posebno osetljivim temama, koje su u vezi sa porodičnim zakonom.

Treba naglasiti da postoji mogućnost i produženja parničnog postupka, kada on prelazi u nadležnost drugostepenog suda, a na osnovu žalbe učesnika u tom procesu.

Naravno da se u gotovo svakoj situaciji nastoji da parnica bude rešena već u okviru prvostepenog suda ukoliko je to moguće, a tako da obe strane budu zadovoljne u što većoj meri.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copyright Beograd na drugačiji način. 2024
Tech Nerd theme designed by FixedWidget